Kraniosakrální terapie                                     700   Kč /  hod

Poradenství                                                      700   Kč /  hod

Konstelace                                                        700  Kč /   hod

Práce s traumatem                                         700   Kč /   hod