Kraniosakrální terapie                    800   Kč / h           

Poradenství                                   800   Kč / h 


Pokud se nebudete moci dostavit na smluvený termín je potřeba ho zrušit  nejpozději 24 hodin předem, abych ho mohla znovu obsadit.

Pokud termín nezrušíte a nedostavíte se, bude vám naúčtována částka 500 Kč.

Děkuji za pochopení.