Kraniosakrální terapie                    800   Kč / h           

Poradenství                                   800   Kč / h