Na pořadí záleží - příběh z konstelací

10.05.2021

Hanka má tři děti. Nejstarší syn se jmenuje Ondra, je mu 12 let. Prostřední dceři Monice je 10 let a nejmladší syn Petr má 8 let.

Hanka je nešťastná a neví si rady s Petrem. Petr se nemůže snést se staršími sourozenci, vyvolává hádky, které někdy přecházejí až k potyčkám. Při nich se chová jako smyslů zbavený. Na domluvy neslyší. Už navštívili i několik odborníků, ale vztah k sourozencům se nemění. Jinak je Petr bystrý a chytrý kluk, ve škole dobře prospívá.

Hanka tomu chce porozumět a chce se na vztahy v rodině podívat přes rodinné konstelace.

Můj komentář :

Při individuální konstelaci používám "papírkovou metodu". Na papírky napíšeme zástupce za členy rodiny, kterých se dané téma týká.                                                V tomto případě to bude pět papírků - máma, táta a  tři děti.                                    Papírky klient rozloží na podlahu v mé pracovně, tak jak to cítí, ale bez toho, abychom já i on věděli, kdo je na papírku napsaný.  Nápisy zůstávají otočené směrem  k podlaze.           


Jako zástupce si postupně stoupám do jednotlivých rolí a popisuji Hance pocity,  které tam vnímám a vztahy jednotlivých  osob k sobě navzájem.

Když projdu všechny osoby, tak papírky otáčíme a víme, jaké pocity ke které osobě patří.

Z rozestavění osob a z popisu jejich pocitů a vztahů k sobě navzájem vyplývá, že v tomto rodinném systému někdo chybí.

Ptám se Hanky,  zda  může být v rodině někdo, na koho se zapomnělo, kdo umřel mladý, potraty v rodině.....
Když vyslovuji slovo potraty, tak sebou Hanka trhne a říká, že měla samovolný potrat ve třetím měsíci těhotenství. Měla dvě děti, pak potrat a pak přišel na svět nejmladší syn Petr.

Přidáváme do rodinného systému zástupce za potrat.
Tento nový člen má vliv na dosavadní uspořádání systému a to se razantně mění.

Změna se týká hlavně  mámy a  Petra.

Můj komentář : 

Je-li  v rodinném systému někdo, kdo se vyčlenil, nebo na koho se zapomnělo, tak je možné, že někdo další, kdo se do tohoto rodu narodí, bude na tuto nepravedlnost  upozorňovat svým chováním. Protože každý  v rodě má svoje místo.

Pracujeme dále s rodinným systémem, abychom tam každému přiznali své místo i pořadí v jakém do rodiny přišel, v tuto chvíli šesti osobám, tzn. i nenarozenému dítěti.


Můj komentář : 

V tomto rodinném systému Petr podvědomě svým chováním upozorňoval na to, že se na jednoho člena rodiny zapomnělo. Zároveň Petr neznal své místo, protože ho rodina brala jako třetí dítě, ale on byl v pořadí čtvrtý. Proto se v reálném životě nemusel cítit dobře a také byl dezorientovaný, které místo je vlastně jeho.