Srdce

05.07.2022

Mirka měla zajímavý zážitek.

V meditaci se ji objevil obraz jejího srdce.

Byly v něm vyjeté koleje do hloubky a ty způsobovaly jejímu srdci velké zranění. Srdce z těchto ran krvácelo.

Od chvíle, kdy Mirka tento obraz zachytila, nemohla na něho zapomenout. Vracel se jí stále dokola a naháněl ji strach.

V noci se budila s tímto strachem a nemohla spát.

Cítila se už velmi unavená a rozhodla se, že s tím musí něco udělat a proto vyhledala moji pomoc.

Po krátkém hovoru se domlouváme, že použijeme konstelační techniku.

Začínáme jednoduše a stavíme do konstelace Mirku a její srdce.

Mirčino srdce je vyčerpané, zraněné, leží na zemi, nemá sílu se zvednout a ani cokoliv vnímat.

Mirka stojí opodál, dívá se na své srdce a neví si s tím rady. Chtěla by srdci nějak pomoci, ale je od něho daleko a je bezradná.


Ptám se, zda ví o někom z rodiny, kdo měl těžký osud. Vypráví o několika členech rodiny, ale nejvíce se mnou rezonuje příběh její babičky.  

Babička měla s dědou deset dětí a z toho jim pět zemřelo ve věku do pěti let na různé dětské nemoci, případně na úrazy.

Přidáváme do konstelace babičku a její zemřelé děti.

V té chvíli se Mirčino srdce zvedne a jde k mrtvým dětem a zůstává s nimi a opečovává je. Babička stojí opodál a jen to pozoruje.


Tento rodinný systém ukazuje, že Mirka na sebe převzala zátěž babičky / konkrétně její srdce /, která se nedokázala vyrovnat se smrtí svých pěti dětí.


Pracujeme s tímto rodinným systémem, vracíme s úctou babičce co je její a Mirčinu srdci se ulevuje a vrací se k Mirce.